Ruilen en Retourneren

Verzend & retour beleid

Service en garantie

Klanten van Stoer en chique.nl hebben het recht om na ontvangst van de goederen binnen 7 dagen een artikel te ruilen. Retourzendingen dient u voldoende te frankeren.

Let op: Als de goederen worden geretourneerd zonder te ruilen worden de gemaakte verzendkosten in rekening gebracht.

Artikelen die in de SALE zijn gekocht (boven 25% korting) kunnen geruild worden binnen 7 dagen, echter wordt hier geen geld voor teruggestort. Kunt u op dat moment niets anders naar keuze vinden ontvangt U een code die gelijk is aan het bedrag van de retour gezonden goederen. Deze code blijft 1 jaar geldig.

De goederen kunnen enkel worden geretourneerd in onbeschadigde staat en originele verpakking, ze moeten in dezelfde conditie verkeren als u heeft ontvangen en mogen niet gebruikt of gedragen zijn. Bij ruiling geldt: Het artikel weer inpakken in originele verpakking voorzien van de afleverbon of een kopie daarvan. Schrijf op de afleverbon welk artikel u wenst te ontvangen en verstuur het pakket naar onderstaand retouradres:

  • Stoer en Chique
  • Bernadottelaan 1
  • 2037GK Haarlem
  • Artikelen kunnen NIET geruild worden:
  • wanneer de originele pakbon niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
  • wanneer er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet door Stoerenchique.nl zijn verricht.
  • wanneer beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de klant.
  • wanneer het artikel gedragen is.
  • ritsen, knopen, kettinkjes en steentjes vallen niet onder de garantie.


Bij ontvangst van een verkeerd artikel:


Wanneer de klant een verkeerd product ontvangt, wordt deze door Stoerenchique.nl omgeruild voor eenzelfde dan wel vergelijkbaar product. Hiertoe dient de klant binnen 3 dagen na verzending contact op te nemen met onze klantenservice. Bewaar altijd de originele verpakking waarin het artikel verstuurd is. Wanneer Stoerenchique.nl constateert dat een artikel foutief is verstuurd, wordt het gratis opnieuw verzonden en het verzendbedrag vergoed.

Klachten en geschillen


Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Stoerenchique.nl en de wederpartij mochten ontstaan. Klachten over uw order dient u altijd binnen 8 dagen schriftelijk aan ons te melden.

Verzendkosten


Stoerenchique.nl hanteert binnen Nederland € 4,95 aan verzendkosten. Bestellingen boven € 75,00 worden franco geleverd.

Op aanvraag verzekert verzonden, te vermelden bij opmerking.